وبلاگ عموپورنگ

http://dariush.farziaee.ir
   


عمو  پورنگ که کودکی از یاد رفته و از دست رفته ما را به تصویر می کشد و می

کشاندمان

تا فضای عالم بچگی ها نه تنها کودکان بلکه بزرگترها را همراه خود کرده است به این

دلیل

که مظهر (کودک بازیافته) است .

عمو پورنگ اگر توانسته موقعیت بدست بیاورد از این رو نیست که با زبان بچه ها سخن

می گوید از این روست که خودش کودک درون خویش را پیدا کرده و به نمایش گذاشته است

این کودک بازیافته ی مطلوب همه است از کوچکتر ها و بزرگتر ها.

عمو پورنگ با سادگی با صمیمیت با ایجاد شادی و با شوخی های قافیه دار خود را از

مجریان دیگر که برخورد هایشان بسته و رسمی است جدا کرده است.

و این کودک بازیافته ی عمو پورنگ اینقدر برایم جذاببوده که بعدظهر ها با شروع سیمای

کودک احساس میکنم کودکی ام برگشته و دقایقی چند قادرم به دنیای کودکی خویش

نگریسته و حضورش را بیابم .

عمو پورنگ  درس شفای کودک درونی است درس دوباره خوانی ارزش های فراموش

شده و درس حل کردن مسئله ای که شاعر گفته است:

 

زمانی کودکی های مرا خط زد ولی ماندی

                                 تو چون دلشوره ی شبهای سخت امتحان با من

 

 

نویسنده : مژگان ذوالفقاری ; ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٩
کلمات کلیدی :عمو پورنگ و کلمات کلیدی :دنیای و کلمات کلیدی :زیبای و کلمات کلیدی :قشنگ و