مسابقه

مسابقه بی سابقه

دوستاران عمو پورنگ،سایت عمو برگزار میکند:

مسابقه مقاله نویسی در مورد قسمت های مختلف برنامه عمو پورنگ؛

در قالب داستان، قطعه ادبی، شعر، مقاله، گزارش و ....هر قطعه ادبی که در نظر دارید.

آثار خود را به ایمیل mosabegheh@amoo.ir از تاریخ 1تا14 مهر (دو هفته) ارسال فرمایید.

علاوه برثبت اسم برندگان در سایت و استفاده از آثار ایشان در برنامه، به نفرات ممتاز یا برتر هدایایی به رسم یادبود به برندگان(تهرانی و شهرستانی) اهدا خواهد کرد. با تشکرwww.amoo.ir

/ 8 نظر / 103 بازدید

[لبخند[لبخند][نیشخند][چشمک][ناراحت][قهر][عصبانی][تعجب]

[چشمک][نیشخند][سبز][سبز][شیطان][عینک][عصبانی][تعجب][عصبانی][سوال][تایید][شوخی][گل][دست][هورا][خنده][قهقهه][قهر][گریه][بغل]

[هورا][هورا][خداحافظ][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][قهقهه][شیطان]

[سبز][سبز][سبز][سبز][قهقهه][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][زبان][قهقهه]

[عینک][عینک]توعمو[شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان]

[نیشخند]

[زبان][ماچ][قهر][شوخی][تایید][خجالت][زبان][نیشخند][بغل][ماچ][خجالت][زبان][نیشخند][قهر]